Znanje

Relevantno tumačenje zastaveGore navedeni obrasci su simbolični, koriste se za prenošenje poruka ili kategorizaciju. Danas se većina zastava koristi kao simbol države, a ponekad se koristi i za propagandu ili za čisto dekorativne svrhe. Zemlje, regioni, vojska, mornarica i tako dalje obično imaju svoje zastave. Većina modernih nacionalnih zastava ili regionalnih zastavica su uglavnom pravougaone, a pojedine zastave su kvadratne trokutne ili neregularne pet uglova.

Par: Car flag

Sljedeći: Baner reklama